Servicii integrate pentru persoane vârstnice – Fundația de Sprijin Comunitar, județul Bacău

Finanțator: surse multiple, interne și externe Buget: neprecizat Interval de desfășurare: 1997-prezent Scop: acordarea de servicii complexe, sociale, medicale și de recuperare, furnizare de medicamente și materiale igienico-sanitare, socializare, consiliere și advocacy Obiective: Obiectivele generale: - Cresterea calității vieții persoanelor vârstnice din municipiul Bacău, prin oferirea de servicii gratuite, profesioniste și adaptate nevoilor acestora; - Promovarea serviciilor pentru vârstnici ca parte integrantă
Etichete: dezvoltare comunitară; servicii comunitare; sevicii sociale și medicale pentru persoanele vârstnice

Centrul Multifuncțional de Asistență Socio-Medicală Cumpăna

Finanțator: Primăria Comunei Cumpăna, județul Constanța Buget: neprecizat Interval de desfășurare: neprecizat Scop: reducerea inegalităților și dezechilibrelor în rândul persoanelor aflate în situații de risc social de la nivelul întregii comune Obiective:
 • eficientizarea sistemului de servicii sociale și consolidarea responsabilității instituționale
 • crearea de mecanisme de combatere a sărăciei (prin educația grupului țintă și promovarea integrării pe piața muncii)
 • îmbunătățirea
Etichete: asistență psiho-socială și medicală populația comunei Cumpăna reducerea inegalităților servicii comunitare;

Centrul de servicii, îngrijire și asistență la domiciliu – Fundația Crucea Alb-Galbenă, România

Finanțator: surse multiple Interval de desfășurare: 1997-prezent Scop: oferirea de servicii integrate de îngrijire la domiciliu, monitorizate prinsistemul de teleasistența (dispecerizarea serviciilor prin intermediul call center-ului): servicii medico-sociale, de recuperare, oferire de echipamente de recuperare și reabilitare medicală, servicii de îngrijire de baza, cu ajutorul unei echipe mixte de specialiști (medici, asistenți medicali, asistenți sociali, kinetoterapeuți, îngrijitori
Etichete: acces la îngrijiri la domiciliu asistență comunitară asistență medicală la domiciliu ingriirea vârstnicilor teleasistenta

Centrul de îngrijiri la domiciliu – SPAS Gherla, jud.Cluj

Finanțator: surse multiple Buget: Interval de desfășurare: neprecizat Scop: Oferirea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități și persoane aflate în situație de dependență Obiective:
 • Implicarea directă a vârstnicilor în definirea priorităților, a problemelor sociale ale acestora și a soluțiilor la respectivă problema socială – beneficiarii sunt încurajați să participe activ la evaluări/reevaluări, să-și exprime
Etichete: acces la servicii asistență medicală pentru vârstnici asistență socială pentru vârstnici consiliere dezvoltare comunitară; nevoi de sanatate servicii comunitare; suport moral

Centrul Comunitar Județean Cluj – Centru de recuperare ambulatoriu pentru persoane adulte cu handicap

Finanțator: surse multiple Buget: Interval de desfășurare: Scop: oferirea de servicii gratuite de recuperare persoanelor adulte cu dizabilități care dețîn un certificat de încadrare în grad de handicap valabil. Obiective:
 • Oferirea terapiilor de logopedie și mobilizare oro facială pentru adulți cu dizabilități, astfel încât recuperarea să cuprindă toate ariile afectate de dizabilitate în funcție de diagnostic (fizic, cognitiv-emoțional).
 • Îmbunătățirea
Etichete: acces la servicii asistenta medicala comunitara asistență socială pentru adulți; consiliere dezvoltare comunitară; informare; intergrare socială nevoi de recuperare servicii comunitare; suport moral

Centru de zi pentru persoane adulte cu boala Alzheimer și alte tipuri de demență – DGASPC Cluj

Finanțator: surse multiple Buget: neprecizat Interval de desfășurare: neprecizat Scop: menținerea autonomiei persoanelor cu demență și prevenirea situației de dependență în beneficiul persoanelor cu demență și aparținătorilor acestora Obiective:
 • identificarea nevoile beneficiarilor (socializare, comunicare, identificarea unor persoane cu probleme similare, creșterea motivației)
 • oferirea de terapii de grup
 • oferirea de terapii de intervenție psihologică, kinetoterapeutică, logopedică, socială,
 • creșterea stării de
Etichete: asistență socială persoane adulte cu boala Alzheimer și alte tipuri de demență consiliere dezvoltare comunitară; informare; nevoi sociale prevenție; servicii comunitare; suport moral

Centru de recuperare pentru copii cu handicap motor/fizic/neuropsihic, DGASPC Cluj

Finanțator: surse multiple Buget: surse multiple Interval de desfășurare: neprecizat Scop: Obiective:
 • facilitarea accesului tuturor copiilor cu cu dizabilități motorii/fizice/neuropsihice la serviciile specializate, fiind un serviciu social gratuit
 • răspunderea la interesele specifice ale copiilor cu cu dizabilități motorii/fizice/neuropsihice
 • evaluarea ritmului de evoluție și dezvoltare ale copiilor cu dizabilități motorii/fizice/neuropsihice în mod permanent conform nevoilor acestora cu ajutorul instrumentelor și
Etichete: acces gratuit la servicii asistență socială pentru copiii cu dizabilități motorii/fizice/neuropsihice integrare socială intervenții psihologice psihopedagogice și medicale servicii comunitare;

Așezământul de Copii „Sf. Ierarh Leontie”, Rădăuți, Județul Suceava

Finanțator: surse multiple Interval de desfășurare: 2008-prezent Scop: Asigurarea serviciilor de specialitate menite să rezolve cerințele impuse de standardele minime obligatorii pentru copilul aflat în dificultate, care este lipsit temporar sau definitiv de îngrijirea părinților. Obiective:
 • Îndeplinirea responsabilităților părintești (satisfacerea nevoilor de creștere și îngrijire), printr-o serie de activități educaționale, de comunicare-socializare, de autoingrijire și autogospodărire – necesare
Etichete: asistență medicală asistență socială dezvoltare comunitară; integrare social servicii comunitare; suport moral

Căminul pentru Persoane Vârstnice – Directia de Asistență Socială Brașov

Finanțator: Public Buget: anual Interval de desfășurare: Pe perioadă nedeterminată Scop: Creșterea calitătii vieții persoanelor vârstnice institutionalizate Obiective: Asigurarea condiţiilor corespunzătoare de găzduire şi de hrană, îngrijiri medicale, recuperare şi readaptare, activităţi de petrecere a timpului liber, asistenţă socială şi psihologică a persoanelor vârstnice. Populație țintă: Persoanele vârstnice Arie geografică: România, Judetul Brașov, Mun. Brasov, str. Gladiolelor nr.4 Implementator: Directia de Asistenta Sociala
Etichete: colaborare comunitate locala institutii publice persoane vârstnice servicii comunitare; sustinatori legali

Centrul de Zi „Țara Minunilor” Cluj

Finanțator: Bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, respectiv al Direcției de Asistență Socială șiMedicală; Buget: suma nu este definită Interval de desfășurare: 2003 - prezent Scop: Scopul serviciului social Centrul de Zi "Țara Minunilor" este acela de a facilita integrarea socială și educațională a copiilor din familiile beneficiare, în colaborare cu celelalte structuri ale Direcției de Asistență Socială și
Etichete: acces la servicii asistenta medicala comunitara asistență socială pentru copii consiliere dezvoltare comunitară; grupuri vulnerabile; informare; nevoi de sanatate servicii comunitare; suport moral

Centrul de servicii socio medicale Cluj

Finanțator: Bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, respectiv al Direcției de Asistență Socială șiMedicală; Buget: Interval de desfășurare: 2010 - prezent Scop: Scopul serviciului social "Centrul de Servicii Socio-Medicale" este de a preveni abandonul şi instituţionalizarea copiilor cu handicap neuromotor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recuperare, abilitare-reabilitare, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor
Etichete: acces la servicii asistență medicală copii asistență socială pentru copii consiliere dezvoltare grupuri vulnerabile; informare; nevoi de sanatate recuperare servicii socio – medicale suport

Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia

Finanțator: Primăria Municipiului Alba Iulia Buget: nu a fost definită suma Interval de desfășurare: 2007-2011 Scop:
 1. Activitatea de consiliere sociala, psihologica, emotionala vine in intampinarea nevoilor de informare si consiliere a varstnicilor pe care le resimt in relatia cu principalele institutii publice si retelele informale (familie, rude, prieteni etc) in viata de zi cu zi pe de o parte,
Etichete: Alba Iulia interactiunilor sociale persoane vârstnice populație vârstnică sistemului de ingrijire a varstnicilor

Serviciul social Complex Curcubeu – DAS Arad

Finanțator: Consiliul local al municipiului Arad Buget: nu a fost definită suma Interval de desfășurare: Scop:
 • Accesul la educatia de calitate si la dobandirea de competente este un drept fundamental al individului, indiferent de rasa, etnie, sex, religie sau statut social
 • Scopul proiectului consta in valorificarea activitatii celor implicati si impartasirea experientei din activitatea profesionala cat si in
Etichete: accesul la educatia colaborarii permanente educatiei sanitare interactiune programului personalizat

Rezidență pentru vârstnici Valea Izvoarelor – Asociația Valea Izvoarelor, Județul Mureș

Finanțator: surse multiple; Buget: Interval de desfășurare: Scop: Rezidență pentru vârstnici după modelul Țărilor Nordice și asistență medicală multidisciplinară; Obiective:
 • Găzduirea persoanelor în vârstă și asigurarea de asistență medicală multidisciplinară, pentru aceștia;
Populație țintă: Persoanele vârstnice de pe raza județului Mureș; Arie geografică: România, Județul Mureș; Implementator:
 • Asociatia Valea Izvoarelor cu sediul în Târgu Mureș, Str. Madach Imre Nr.8, Jud. Mureș, nr.tel.:
Etichete: asistență socială și medicală pentru vârstnici consiliere dezvoltarea serviciilor; grupuri vulnerabile; informare; nevoi de sanatate prevenție; servicii comunitare; suport moral

Cantina Socială ASSOC, Jud. Maramureș

Finanțator: surse multiple; Buget: Interval de desfășurare: 1997 – prezent; Scop: Prepararea hranei și livrarea acesteia către bătrâni, dar și celor cărora le poate oferi asistență medicală, sprirituală și îngrijire la domiciliu. Obiective:
 • Prin crearea Centrului Social Multifuncțional, ASSOC a devenit un inovator în asistența socială. Asociația s – a dedicat activităților cu scop de ajutorare pentru persoanele
Etichete: autofinanțare serviciu sociale cantina socială grupuri vulnerabile; inovație persoane cu dizabilități primul restaurant social din Romania

Centrul de Recuperare pentru Copii Gepetto – A.C.A.S, județul Alba

Finanțator: Surse multiple; Buget: Interval de desfășurare: 2005 – prezent; Scop: abilitarea/reabilitarea copiilor (3 – 18 ani) cu dizabilități, precum și integrarea lor în învățământul special și de masă; Obiective:
 • Îmbunătățirea considerabilă a abilităților de socializare, de funcționalitate, de autonomie personală, de adaptare și de integrare în colectivitate la copii cu tulburări din spectrul autist;
Populație țintă: Copii cu vârste
Etichete: autism consiliere și asistență specializată reabilitare socială recuperare pentru copii cu ADHD terapie adaptativă de grup tulburări de limbaj

Cămin îngrijire persoane vârstnice, Asociația „Fileo”, judetul Cluj

Finanțator: Asociația "Fileo" - Cluj; Buget: Interval de desfășurare: 2010 - prezent Scop: Serviciile oferite sunt: îngrijirea și supravegherea permanentă a beneficiarilor, administrarea medicamentelor, consultații și consiliere medicală asigurate de către medicul voluntar al căminului, consiliere socială, socializare și terapii ocupaționale, recreere, găzduire, îngrijire spirituală. Obiective:
 • terapii ocupaționale (realizarea diverselor obiecte sau decorațiuni cu ocazia evenimentelor importante, dezvoltarea
Etichete: centrul rezidențial persoane vârstnice consiliere socială îngrijire și supraveghere permanentă personalizare servicii socio – medicale terapie ocupațională

Cămin pentru persoane vârstnice „Casa Providenta”, județul Cluj

Finanțator: Buget: Interval de desfășurare: Scop: sprijinul persoanelor de vârsta a III – a precum și a familiilor și aparținătorilor acestora; Obiective:
 • Să combată progresia bolii în vederea menținerii unei stări de sănătate constante sau ameliorate;
 • S – au organizat activități recreative și de stimulare a activității cerebrale, în vederea menținerii unui tonus vital esențial procesului terapeutic;
 • Recuperare conservativă
Etichete: acces la servicii asistenta medicala comunitara asistență socială pentru persoane de vârsta a III – a consiliere dezvoltare comunitară; dezvoltarea serviciilor; grupuri vulnerabile; informare; nevoi de sanatate prevenție; servicii comunitare; suport moral

Centrul De Recuperare „Daniel”, judetul Bacău

Finanțator: surse multiple; Buget: Interval de desfășurare: 1993 – prezent; Scop: Recuperare neuromotorie pentru copii și tineri cu dizabilități; Obiective:
 • Susținerea integrării copiilor cu deficiențe, în cadrul comunității;
Populație țintă: copii și tineri cu dizabilități de pe raza județului Bacău; Arie geografică: Județul Bacău; Implementator:
 • Asociația "Centrul Daniel" Județul Bacău;
Tip implementator: ONG Tip de servicii oferite:
 • Kinetoterapie;
 • Logopedie;
 • Terapie cognitiv – comportamentală;
 • Art
Etichete: acces la servicii asistenta medicala comunitara asistență socială pentru copii și tineri consiliere dezvoltare comunitară; dezvoltarea serviciilor; dizabilități grupuri vulnerabile; informare; nevoi de sanatate servicii comunitare; suport moral

Centrul rezidential pentru persoane vârstnice Casa Providenței Valea Izvoarelor, Județul Mureș

Finanțator: Primăria SANPAUL; Buget: Interval de desfășurare: 2009 – prezent; Scop: furnizare a serviciilor sociale de interes public general; Obiective:
 • Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice prin acordarea de servicii sociale de calitate;
 • Perfecționarea profesională a angajaților pentru a asigura o îngrijire de calitate, utilizând practici bune aduse din alte țări, dar și prin schimburi de experiență cu alte Centre
Etichete: acces la servicii asistenta medicala comunitara asistență socială pentru bătrâni dezvoltare comunitară; dezvoltarea serviciilor; grupuri vulnerabile; informare; nevoi de sanatate servicii comunitare; suport moral

Centre Comunitare de Resurse: Instrumente strategice în procesul de îmbunătățire a situației grupurilor vulnerabile din mediul rural

Finanțator: neprecizat
Buget: neprecizat
Interval de desfășurare: neprecizat

Scop: Creşterea accesului pe piaţa muncii, în activităţi non-agricole, a persoanelor care trăiesc în mediul rural, cu focalizare pe grupurile de romi, prin îmbunătăţirea calităţii resurselor umane şi prin furnizarea de servicii de sprijin integrate;

Obiective:

 1. Crearea
Etichete: asistență socială pentru adulți; competențe antreprenoriale; consiliere vocațională; dezvoltare comunitară; dezvoltare personala dezvoltarea serviciilor; grupuri vulnerabile; informare; mentorat prevenție; resurse umane; romi; servicii comunitare;

Centrul de Asistență Medico-Socială BICAZ

Finanțator: neprecizat
Buget: neprecizat
Interval de desfășurare: neprecizat

Scop :

 1. Facilitarea accesului grupurilor vulnerabile din Bicaz la servicii medicale şi sociale;
 2. Implementarea unei campanii de lobby care vizează autoritățile locale, pentru a oferi activităţilor
Etichete: acces la servicii asistenta medicala comunitara asistență socială pentru adulți; consiliere dezvoltare comunitară; dezvoltarea serviciilor; grupuri vulnerabile; informare; nevoi de sanatate prevenție; servicii comunitare; suport moral

Centrul de Asistență Medico-Socială SASTIPEN

Finanțator: neprecizat
Buget: 102 700 USD
Interval de desfășurare: neprecizat

Scop:

 1. Facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la servicii medicale și sociale;
 2. Reducerea riscurilor privind HIV/SIDA în rândul grupurilor vulnerabile din București, sector 5;
 3. Prevenirea
Etichete: acces la servicii asistenta medicala comunitara asistență socială pentru adulți; consiliere dezvoltare comunitară; dezvoltarea serviciilor; grupuri vulnerabile; informare; nevoi de sanatate prevenție; servicii comunitare; suport moral