Servicii integrate pentru persoane vârstnice – Fundația de Sprijin Comunitar, județul Bacău

Finanțator: surse multiple, interne și externe

Buget: neprecizat

Interval de desfășurare: 1997-prezent

Scop: acordarea de servicii complexe, sociale, medicale și de recuperare, furnizare de medicamente și materiale igienico-sanitare, socializare, consiliere și advocacy

Obiective:

Obiectivele generale:

– Cresterea calității vieții persoanelor vârstnice din municipiul Bacău, prin oferirea de servicii gratuite, profesioniste și adaptate nevoilor acestora;

– Promovarea serviciilor pentru vârstnici ca parte integrantă a politicilor sociale la nivelul administrației publice

Oferirea de servicii adaptate nevoilor individuale unui număr de cel puțin 150 persoane lunar:

i. Îngrijiri medicale (nursing), asigurate de asistență medicală

ii. Kinetoterapie și recuperare medicală

iii. Asistență socială, consiliere și advocacy

iv. Sprijin material pentru acoperirea unor nevoi vitale persoanelor în incapacibilitate de a-și le satisface singure (alimente, materiale igienice și sanitare, alimente).

Populație țintă: persoanelor vârstnice din municipiul Bacău.

Arie geografică: România, municipiul Bacău, județul Bacău

Implementator:

Fundația de Sprijin Comunitar, jud.Bacău (str.Mărăști 32, Jud. Bacău, nr. tel: 02340585658, https://fsc.ro/) în parteneriat cu Primăriile Comunităților în care se desfașoară activitatea, Consiliul Județean și DGASPC, Direcția de Sănătate Publică, Direcția de muncă, CAS, Inspectoratul școlar, Mass-media, alte ONG din țară și străinătate, finanțatori din țară și străinătate, sectorul oamenilor de afaceri, întreaga comunitate

Tip implementator: ONG + public

Tip de servicii oferite:

 • servicii medicale (asistență medicală, kinetoterapie și recuperare medicală, servicii medicale la domiciliu-serviciu acreditat de Ministerul Sănătății și contractat cu CAS (pansamente simple și complexe (post operatorii, ulcerații, escare, etc.); tratament injectabil; supravegherea funcțiilor vitale; însoțire la medicul de specialitate: relaționarea cu medicul de familie și specialist: asigurarea de materiale sanitare)
 • servicii psiho-sociale (terapie ocupațională, advocacy, servicii de cazare, masa și îngrijire personală, pe o perioadă scurtă sau nedeterminată, servicii de socializare și petrecere a timpului liber)

Mod de organizare a serviciilor:

 • Centrul de zi Dr.Stefan Ciobanu, Bacău: zilnic (8-16), în weekend la cerere.
 • Servicii medicale la domiciliu (cu asistenți medicali și medic geriatru)
 • Îngrijire în sistem rezidentțal: Satul Seniorilor Milly, Buhuși
 • Integrarea serviciilor unele cu altele: da;
 • Integrarea serviciilor cu sistemul de rutină: da;

Mod de finanțare a serviciilor:

 • existența interferențelor cu sistemul de rutină: da;

Mecanism de monitorizare/evaluare: neprecizat

Indicatori: numărul persoanelor cu un nivel de educație scăzut integrate pe piața muncii, numărul familiilor care nu s-au mai dezbinat din cauza migrării în scop lucrativ, numărul de locuri de muncă, numărul de persoane vârstnice singure îngrijite.

Rezultate:

 • susținerea de servicii și în zonele rurale, sărace ale județului Bacău acolo unde există comunități îmbătrânite și tinerii activi caută de muncă în străinatate.
 • îngrijirea la domiciliu  a vârstnicilor fără ajutor
 • favorizarea integrării pe piața muncii a persoanelor cu un nivel educațional scăzut, cu șanse foarte mici de a găsi un loc de munca în propria comunitate
 • dezvoltarea comunității prin implemntarea unor servicii care au asigurat locuri de muncă și îngrijirea atât de necesară persoanelor vârstnice singure.
 • dezvoltarea de activități care să mențină cât mai active persoanele vârstnice și care să fructifice potențialului creativ și productiv al acestora

Considerații privind sustenabilitatea:

Sursa web unde există raportul in extenso:

Sursa web a informației despre proiect: https://fsc.ro/