Centrul de Asistență Medico-Socială BICAZ

Finanțator: neprecizat
Buget: neprecizat
Interval de desfășurare: neprecizat

Scop :

 1. Facilitarea accesului grupurilor vulnerabile din Bicaz la servicii medicale şi sociale;
 2. Implementarea unei campanii de lobby care vizează autoritățile locale, pentru a oferi activităţilor din Centrul de Asistenţă, sustenabilitate pe termen lung;

Obiective :

Populație țintă: Grupurile vulnerabile din localitatea Bicaz

Arie geografică: România, localitatea Bicaz

Implementator: Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN (contact: office@sastipen.ro, +4021.456.03.21, Str. Triunghiului Nr. 40, Sector 5, București, 051113, România, website: http://www.sastipen.ro)

Tip implementator: ONG

Tip de servicii oferite:

 • servicii medicale (acordarea de prim ajutor şi consultaţii medicale primare; orientarea beneficiarilor către medici specialişti);
 • servicii sociale (acordarea de asistență persoanelor cu probleme sociale; consiliere);
 • servicii de educație (informarea, educarea şi conştientizarea beneficiarilor cu privire la importanţa sănătăţii);

Mod de organizare a serviciilor:

 • Modelul de servicii: Centru de Asistenţă Medico-Socială în Bicaz, amplasat într-un container modular, unde sunt acordate zilnic serviciile enumerate mai sus;
 • Integrarea serviciilor unele cu altele: da;
 • Integrarea serviciilor cu sistemul de rutină: neprecizat;

Mod de finanțare a serviciilor:

 • neprecizat;
 • existența interferențelor cu sistemul de rutină: neprecizat;

Mecanism de monitorizare/evaluare: neprecizat

Indicatori: neprecizat

Rezultate:

 • îmbunătăţirea accesului populaţiei aflate în dificultate la serviciile de asistenţă medico-socială;

Considerații privind sustenabilitatea: 

Sursa web unde există raportul in extenso: neprecizat
Sursa web a informației despre proiect:
http://www.sastipen.ro/ro/proiecte-incheiate/imbunatarirea-servicilor/