Așezământul de Copii „Sf. Ierarh Leontie”, Rădăuți, Județul Suceava

Finanțator: surse multiple

Interval de desfășurare: 2008-prezent

Scop: Asigurarea serviciilor de specialitate menite să rezolve cerințele impuse de standardele minime obligatorii pentru copilul aflat în dificultate, care este lipsit temporar sau definitiv de îngrijirea părinților.

Obiective:

 • Îndeplinirea responsabilităților părintești (satisfacerea nevoilor de creștere și îngrijire), printr-o serie de activități educaționale, de comunicare-socializare, de autoingrijire și autogospodărire – necesare dezvoltării optime și pregătirii pentru viața de adult – precum și cursuri extrașcolare, în vederea facilitării reintegrării socio-profesionale.
 • Beneficiarilor așezământului le sunt asigurate în permanență servicii de diagnosticare și tratament.
 • Asigurarea educației nonformale și informale și urmărirea pregătirii temelor școlare.
 • Activitățile de recreere și socializare, precum și implicarea în viața comunității
 • Beneficiarii sunt încurajați să urmeze studii superioare sau să se angajeze în câmpul muncii.
 • Facilitarea accesului pe piața forței de muncă precum și reducerea costurilor necesare funcționării Așezământului (construirea unei brutării, o frizerie și un atelier de
  croitorie, în implementarea căreia să fie mobilizati cei doritori)

Populație țintă: copiii instituționalizați

Arie geografică: județul Suceava Romania

Implementator:

Fundația Sfinții Ierarhi Leontie si Teodosie, Rădăuți înființată de Mănăstirea Bogdana in 2008

Calea Bucovinei, Nr.201, Mun. Rădăuți, Jud Suceava, Cod postal: 725400, nr. tel: 0330566441

În parteneriat cu DGASPC Suceava, prin Consiliul Județean Suceava.

Tip implementator: ONG + public

Tip de servicii oferite:

 • servicii medicale servicii de diagnosticare și tratament, prin intermediul cabinetului medical uman din cadrul instituției aflat sub egida medicului primar de familie și asistentului medical
 • servicii de educație: pedagogi sociali care sunt responsabili de educația non-formală și informală a fiecarui copil din grupa pe care o au in grijă și urmărirea pregătirii temelor școlare; meditatori pentru dificultățile cu care se confruntă în ceea ce privește programa școlară și sunt implicați în cursuri de limba germană și engleză; studierea instrumentelor muzicale; inițierea în pictura de artă modernă în cadrul atelierului de pictură.
 • servicii psiho socilale: ședinte individuale, de grup și terapii vocaționale
 • logopedie : ședinte de dezvoltare a limbajului si îmbunătățire a capacității de comunicare si exprimare,

Mod de organizare a serviciilor:

Modelul de servicii: Așezământul de Copii „Sf. Ierarh Leontie”, Rădăuți

Așezământul are o capacitate de 160 de locuri pentru copiii vizați, respectiv 11 case de tip familial dispuse pe grupe de varstă și gen, în care sunt incluși în medie 10 copii, în fiecare dintre acestea regăsindu-se spații igienico-sanitare, holuri, dormitoare, camera de zi (living), camera de joacă/ studiu, terasă, bucătărie și spații de
servire a mesei.

De asemenea, Așezământul deține corpuri de cladiri în care funcționează săli de meditații, cabinet medical, cabinet stomatologic, magazii pentru rechizite si haine, spălătorie profesională, bucătărie, sala de mese.

Integrarea serviciilor unele cu altele: da;

Integrarea serviciilor cu sistemul de rutină: neprecizat;

Mod de finanțare a serviciilor:

existența interferențelor cu sistemul de rutină: neprecizat;

Mecanism de monitorizare/evaluare: Directorului Executiv este responsabil în coordonarea și îndrumarea întregii activitați, monitorizarea parcursului acesteia, evaluarea performanțelor angajaților, precum și reprezentarea instituției în relația cu partenerii, colaboratorii și finanțatorii din domeniul social.

Rezultate:

Serviciile integrate de calitate asigurate copilului și mediul stabil au ca scop și finalitate reintegrarea în familie sau, după caz, reintegrarea socio-profesională și pregătirea pentru viață.

Pentru diminuarea marginalizării, colaborarea inter-instituționaăa și integrarea școlară a copiilor, ca prim pas al integrării lor in comunitate, instituția are încheiate convenții de colaborare cu unitățile de învățământ și grădinițele la care sunt inscriși aceștia, precum și cu alte instituții.

La 18 ani, tinerii sunt încurajați să-și definească perspectivele de viitor – având posibilitatea să urmeze studii superioare sau să se angajeze în câmpul muncii. Astfel, având în vedere dificultatea accesului pe piața forței de muncă, pentru facilitarea acestui aspect și, în același timp, reducerea costurilor necesare funcționării Așezământului, s-a reușit construirea unei brutării – produsele de panificație fiind destinate atât pentru consum propriu, cât și pentru livrare externă – o frizerie și un atelier de croitorie, în implementarea căreia să fie mobilizați cei doritori.

Considerații privind sustenabilitatea:

Sursa web unde există raportul in extenso:
Sursa web a informației despre proiect:
www.sfantulleontie.ro;
https://www.facebook.com/SfantulLeontie/