Centrul de servicii, îngrijire și asistență la domiciliu – Fundația Crucea Alb-Galbenă, România

Finanțator: surse multiple

Interval de desfășurare: 1997-prezent

Scop: oferirea de servicii integrate de îngrijire la domiciliu, monitorizate prinsistemul de teleasistența (dispecerizarea serviciilor prin intermediul call center-ului): servicii medico-sociale, de recuperare, oferire de echipamente de recuperare și reabilitare medicală, servicii de îngrijire de baza, cu ajutorul unei echipe mixte de specialiști (medici, asistenți medicali, asistenți sociali, kinetoterapeuți, îngrijitori la domiciliu) și a unor mijloace de recuperare moderne.

Obiective:

 • Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice, prin utilizarea tehnologiilor avansate de comunicații combinate cu o monitorizare individuală, responsabilă, pe termen lung din partea unei echipe de profesioniști.
 • Evaluarea nevoilor medicale și sociale în urmă unei vizite la domiciliul beneficiarului, completarea fișei de lucru socio-medicale care cuprinde: date privind beneficiarul, tipul de servicii solicitat, timpul și orele care vor fi acordate pentru îngrijire, urmată de întocmirea Planului de Îngrijire Individualizat
 • Furnizarea serviciilor de Îngrijiri integrate la domiciliu: Furnizarea serviciilor medicale prin Asistentul medical specializat în nursing comunitar
 • Furnizarea de servicii de recuperare medicală prin kinetoterapeut:
 • Furnizarea de servicii de tip Teleasistență prin Dispecer

Populație țintă: persoanele defavorizate (vârstinici, persoane cu dizabilități, bolnavi cronici)

Arie geografică: București, Baia Mare, Târgoviște, Focșani, Constanța

Implementator: Fundația Crucea Alb – Galbenă din România

Tip implementator: ONG + public

Tip de servicii oferite:

 • Servicii medicale: monitorizarea parametrilor fiziologici (temperatură, respirație, puls, tensiune arterială, diureza, scaun); administrarea medicamentelor per os, intramuscular, intravenos, subcutanat / intradermic, pe sondă vezicală, prin perfuzie endovenoasa, pe suprafața mucoaselor / tegumentelor, pe seringă automată; măsurarea glicemiei cu glucometru;alimentarea pasivă pentru bolnavii cu tulburări de deglutiție; clisme, spălături; îngrijirea escarelorde decubit, a plăgilor simple și / sau suprainfectate; aplicarea de scutec incontinență; educația pentru sănătate și comunicare. În scop terapeutic. gimnastică medicală (mobilizări pasive, pasivo-active și cu rezistență), deplasări cu ajutorul cadrului medical, cârjei, bastonului; educarea mersului; masaj (tonifierehipertrofie musculară,derelaxare,decontracturare); reflexoterapie (relaxarea centrilor nervoșiperiferici ); terapie cu aparate de fizioterapie – recuperare portabile; psihoterapie și educație pentru recuperare medicală.
 • Servicii sociale: ajutor pentru igienă corporală, îmbrăcare și dezbracare, igienă eliminărilor, hrănire și hidratare, transfer și mobilizare, facilitarea deplasării în interiorul locuinței, comunicare; efectuarea de mici cumpărături

Mod de organizare a serviciilor:

Modelul de servicii: Centrul de servicii, îngrijire și asistență la domiciliu – Fundația Crucea Alb-Galbenă, România este amplasat în centrul Municipiului București

Integrarea serviciilor unele cu altele: da;

Rezultate:

 • Prevenirea instituționalizării, în special pentru persoanele cu venituri mici;
  – Îmbunătățirea calității vieții beneficiarilor direcți, atât din punct de vedere al sănătății acestora cât și al relațiilor sociale;
  – Decongestionarea unităților de spitalizare , supraaglomerate – cu cazuri sociale, cu persoane
  vârstnice, datorită faptului că uneori bătrânețea este confundată cu boală;
  – Menținerea și dezvoltarea unui sistem de îngrijiri la domiciliu eficient, menit să asigure serviciisocio – medicale la standarde corespunzătoare, pentru orice persoană aflată îndificultate șicare ne solicită, atunci când se încadrează în normele de selecție ale Centrului;
  – Mărirea accesului persoanelor defavorizate ( varstinici, persoane cu dizabilități, bolnavi cronic,etc.) la serviciile de îngrijiri socio – medicale și de recuperare la domiciliu;
  – Colaborarea între fundație și autoritățile locale /centrale;
 • Informarea beneficiarilor privind drepturile lor, precum și înlesnirea accesului acestora la serviciile publice;
  – Multiplicarea modelului pentru a deveni treptat un stil de lucru și nu numai o inițiativa care satisface un număr limitat de beneficiari.

Considerații privind sustenabilitatea:

Sursă web unde există raportul în extenso:

Sursă web a informației despre proiect: www.cag.ro