Centrul rezidential pentru persoane vârstnice Casa Providenței Valea Izvoarelor, Județul Mureș

Finanțator: Primăria SANPAUL;
Buget:
Interval de desfășurare: 2009 – prezent;

Scop: furnizare a serviciilor sociale de interes public general;

Obiective:

 • Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice prin acordarea de servicii sociale de calitate;
 • Perfecționarea profesională a angajaților pentru a asigura o îngrijire de calitate, utilizând practici bune aduse din alte țări, dar și prin schimburi de experiență cu alte Centre pentru Persoane Vârstnice în România;

Populație țintă: Persoanele vârstnice din localitatea Valea Izvoarelor, Județul Mureș;

Arie geografică: Localitatea Valea Izvorelor, Județul Mureș;

Implementator:

 • Asociatia „Caritas – Asistenta sociala” Filiala organizației Caritas, Alba Iulia, Adresa – Piata Trandafirilor Nr. 61, Tg. Mures, Jud.Mures, Nr.tel: 0265250191 http://www.caritas-ab.ro/en/node/4038, în parteneriat cu Primăria SANPAUL;

Tip implementator: Organizație de utilitate publică + public;

Tip de servicii oferite:

 • Îngrijire din 24 / 24 ore;
 • Recuperarea socio – medicală;
 • Asistență pentru pacienții în stare terminală sau în caz de deces, sprijinul acordat familiei îndoliate;
 • Activități de administrare și gestionare;
 • Ajutor la deplasarea către autoritățile medicale (asistentul medical, asistentul social);
 • Ajutor la deplasarea la medic (asistentul medical);
 • Acompaniere la plimbări (personalul de îngrijire);
 • Îngrijire medicală (toate serviciile cu caracter medical sunt efectuate pe baza prescripției medicului de familie sau de specialitate, exclusiv de către asistent medical specializați, conform standardelor în vigoare);
 • Socializare (activitati de petrecere a timpului liber, însoțire la diverse evenimente, lectura, discuții tematice, invitarea diferite grupuri la Centru, (copii, sau alte grupuri din vârsta III – a, vizitarea Centrului de către localnici);
 • Introducerea terapiei cu animale (pisica, câine, acvariu de peste, cu scop de a calma mai ales indivizii cu sindrom demențial dar și pentru alți beneficiari care iubesc animalele);
 • Organizarea de excursii, programe de divertisment;
 • Evaluarea efectelor asistentei socio – medicale prestate. Se va evalua periodic sau în funcție de necesitate, efectele implementării proiectului pe baza indicatorilor sociali stabiliți. Se va efectua modificările necesare și se consemnează în planul individualizat de îngrijire;

Mod de organizare a serviciilor:

 • Model de servicii: Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice Casa Providenței Valea Izvoarelor amplasat în localitatea Valea Izvoarelor județul Mureș, unde se efectuează serviciile menționate mai sus – zilnic în ture de 12 ore.
 • Integrarea serviciilor unele cu altele – DA;

Mod de finanțare a serviciilor:

 • Contract – parteneriat 3828/17.12.2009, contract de comodat 1/14.05.2014, în cadrul proiectului POR – Primăria Sanpaul;

Mecanism de monitorizare/evaluare:

Indicatori:

Rezultate:

„Centrul Rezidential pentru Persoane Vârstnice Casa Providenței are un impact pe mai multe niveluri:

 • Beneficarii direcți – cele 16 persoane la care oferim o îngrijire de calitate;
 • Beneficiarii indirecți – Aparținătorii beneficiarilor – prin beneficierea unui suport și sprijin fizic și moral prin oferirea serviciilor de îngrijire a membrilor de familie din vârsta treia.
 • Comunitatea locală prin: Oferirea locurilor de muncă pentru localnici – 84 % din angajați sunt localnici.
 • Oferirea unor oportunități de voluntariat;
 • Sensibilizarea comunității la nevoile specifice a vârstei treia;

Considerații privind sustenabilitatea:

Sursa web unde există raportul in extenso:
Sursa web a informației despre proiect:
http://www.caritas-ab.ro/en/node/4038