Centrul de îngrijiri la domiciliu – SPAS Gherla, jud.Cluj

Finanțator: surse multiple

Buget:

Interval de desfășurare: neprecizat

Scop: Oferirea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități și persoane aflate în situație de dependență

Obiective:

 • Implicarea directă a vârstnicilor în definirea priorităților, a problemelor sociale ale acestora și a soluțiilor la respectivă problema socială – beneficiarii sunt încurajați să participe activ la evaluări/reevaluări, să-și exprime preferințele și dorințele.
 • Acordarea de servicii de îngrijiri gratuite – cheltuielile fiind suportate în întregime din bugetul local al Municipiului Gherla – activitățile și serviciile sunt motivate de scopul de a răspunde unei nevoi sociale, pentru prelungirea și îmbunătățirea calității vieții,promovarea participării sociale active și demne a persoanelor vârstnice;
 • Producerea unei schimbări sociale cu impact direct asupra participării active și demne a persoanelor vârstnice – având în vedere importantă menținerii persoanei vârstnice în mediul sau de viață, măsură de sprijin prioritară acordată trebuie să fie reprezentată de îngrijirea la domiciliu, iar în cămine să ajungă doar vârstnicii care au nevoie și de asistență medicală.
 • Antrenarea vârstnicilor în diferite activități pentru prevenirea, înlăturarea sedentarismului, depresiei, a sentimentului singurătății și a inutilității ( plimbări, ieșiri împreună cu îngrijitorul la domiciliu, la efectuarea de cumpărături – din magazine, piață agro-alimentară, etc.)
 • Consilierea varstnicului și a familiei acestuia pentru o viață sănătoasă și o alimentație sănătoasă – consiliere efectuată de către personalul medical al centrului.

Populație țintă: persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane aflate în situație de dependență

Arie geografică: Municipiul Gherla, jud. Cluj

Implementator: Serviciul Public de Asistență Socială-Gherla, jud. Cluj

Tip implementator: public

Tip de servicii oferite:

 • servicii medicale: monitorizarea funcțiilor vitale;
 • ajutor pentru activitățile de baza ale vieții zilnice – igienă corporală, îmbrăcare și dezbracare, igienă eliminărilor, hrănire și hidratare, transfer și mobilizare, deplasare în interior, comunicare);
 • ajutor pentru activitățile instrumentale ale vieții zilnice – (prepararea hranei sau livrarea acesteia, efectuarea de cumpărături, activități de menaj, însoțirea în mijloacele detransport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activități de administrare și gestionare a bunurilor, activități de petrecere a timpului liber);
 • o efectuarea tratamentelor conform indicațiilor medicale;
 • o educație pentru sănătatea beneficiarului și familiei acestuia;
 • o supravegherea beneficiarului care participa la gimnastică recuperatorie.
 • servicii sociale: vârstnicii sunt antrenați în diferite activități pentru prevenirea, înlăturarea sedentarismului, depresiei, a sentimentului singurătății și a inutilității.

Mod de organizare a serviciilor

Modelul de servicii: Serviciul social „Centrul de îngrijiri la domiciliu” funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, Legea nr. 17/2000, Legea nr.448/2006, cu modificările ulterioare, precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului și a prevederilor Legii nr. 197 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, Ordinului nr.2126/05.11.2014, privind aprobarea Standardelor minime de calitate – Anexă nr.8 – Standarde minime de calitate pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice.

Integrarea serviciilor unele cu altele: da;

Integrarea serviciilor cu sistemul de rutină: neprecizat;

Mod de finanțare a serviciilor:

existența interferențelor cu sistemul de rutină: neprecizat;

Mecanism de monitorizare/evaluare: neprecizat

Indicatori:

Rezultate:

• Scăderea numărului de persoane vârstnice care necesită instituționalizare.

• Îmbunătățirea calității vieții, a stării de sănătate atât fizice cât și a igienei mentale, cu păstrarea independenței maxim posibile în raport cu condiția proprie.

• Beneficiarii serviciilor sociale se bucură de un comfort fizic sporit, recăpăta demnitatea umană, prin serviciile oferite sunt prevenite aparițiile bolilor datorate igienei precare, sărăciei, singurătății, cum sunt bolile infecțioase, subnutritia, depresiile, etc.

• Diferitele probleme administrative ale beneficiarilor sunt rezolvate la timp și cu un cost și efort minim din partea lor, asigurându-le o integrare mai bună în societate.

Rezultate așteptate:

pe termen scurt:

– prevenirea apariției bolilor datorate igienei precare, sărăciei, singurătății;

– îmbunătățirea stării de sănătate, prevenirea îmbolnăvirilor;

– obținerea echilibrului pentru mers, și a gestualității uzuale;

– obținerea unei independente și a siguranței mai mari.

pe termen mediu:

– îmbunătățirea calității vieții, implicarea în viață civică;

– înaintare în vârstă în condiții optime de sănătate;

– reglarea emoțională, bunăstare psihologică, autonomie în viață.

pe termen lung:

– scăderea numărului de persoane vârstnice care necesită instituționalizare;

– prelungirea și îmbunătățirea calității vieții, promovarea participării sociale active șidemne a persoanelor vârstnice

Considerații privind sustenabilitatea:

Sursă web unde există raportul în extenso:

Sursă web a informației despre proiect: www.gherla.ro