În cadrul programului de cooperare elvețiano-român, Fondul Tematic Reforme în domeniul sănătății, componenta Servicii de sănătate și sociale integrate la nivelul comunităților, se desfășoară etapa ”Dezvoltarea capacității autorităților locale de a pregăti propuneri de proiect și de a implementa proiecte pilot”. Această etapă este realizată de către Asociația Română de Sănătate Publică și Management Sanitar.

Scopul acestei activităţi este de a dezvolta capacitatea autorităților locale din cele 18 comunități preselectate din 3 județe (Botoșani, Sălaj și Tulcea), în ceea ce privește dezvoltarea de proiecte funcționale, integrate și administrate local, care să conducă la creșterea accesului la servicii medicale și sociale la nivelul comunității.

Principalele activități ale proiectului sunt: evaluarea nevoilor de pregătire ale beneficiarilor; dezvoltarea programului de curs, a curriculum-ului și a materialelor de curs; implementarea cursului.

Această etapă se derulează în perioada februarie – mai 2014.


In the Swiss-Romanian Cooperation Programme – Thematic Fund ”Reform linked to Health Issues” component ”Community integrated health and social services” is conducted the step „Developing the capacity of local authorities to prepare project proposals and implement pilot projects„. This step is performed by the Romanian Association of Public Health and Health Management.

The aim of these activity is to build the capacity of the Local Authorities in 18 pre-selected rural communities, small towns and clusters of communities within the 3 pilot districts of Romania (Botoșani, Sălaj and Tulcea) towards development of project proposals for functional, integrated and locally managed models for integrated community health systems, which increase access to health care through close collaboration between health and social services.

The main project activities are: training needs assessment for the selected beneficiaries, development of the training program, curriculum and training materials, and training program implementation.

These phase runs from February to May 2014.

_______________________________________________________________________________________

Proiect STEPS

Creşterea implicării în cercetarea din sănătatea publică Strengthening Engagement in Public Health Research – STEPS

(Proiect finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Cadru de Cercetare şi Dezvoltare – FP7)

Perioada:

noiembrie 2009 – iunie 2011

Parteneri internaționali:

– University College of London

– EUPHA

– Asociatia Skalbes, Letonia

– Cele 12 state nou membre UE (Bulgaria, Cehia, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Ungaria)

Parteneri din România

– Fundaţia Centrul pentru Politici şi Servicii de Sănătate

– Disciplina de Sănătate Publică şi Management – Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti

– Asociaţia Română de Sănătate Publică şi Management Sanitar

Scop: Întărirea colaborării între diferitele organizaţii din societatea civilă pentru susținerea cercetării în domeniul sănătății publice, ca instrument pentru a influenţa procesul decizional în politicile publice de sănătate.

Obiective:

 1. Descrierea locului cercetării în sănătate publică în sistemul național de cercetare
 2. Descrierea sistemului național de sănătate publică
 3. Descrierea cadrului internaţional de cercetare în domeniul sănătății publice
 4. Identificarea prin consens de priorități naționale de cercetare în domeniul sănătăţii publice

______________________________________________________________________________________

Proiect: Competenţe în administrare şi gestiune în domeniul sănătăţii publice.

Perioada:

1 septembrie 2005 – 31 august 2007

Parteneri:

– Setione Sanitaria – Departamentul de Sănătate Publică şi Afaceri Sociale, Cantonul Ticino, Elveţia

– Catedra de Sănătate publică şi management, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti

– Asociaţia Română de Sănătate Publică şi Management Sanitar.

Scop: Imbunătăţirea managementului serviciilor de sănătate la nivel judeţean prin actualizarea cunoştinţelor teoretice, tehnice şi practice în domeniile economiei sanitare şi a managementului serviciilor de sănătate.

Obiectivul principal: contribuţia la creşterea calităţii gestionării serviciilor de sănătate prin instruirea în comun a persoanelor aparţinând direcţiilor de sănătate publică, organizaţiilor furnizoare de servicii de sănătate (spitale, clinici, centre de sănătate), caselor de asigurări de sănătate, administraţiilor locale (care au atribuţii în domeniile social şi al sănătăţii publice), organizaţiilor profesionale ale personalului medical, reuniţi în „echipe mixte” multidisciplinare, la nivelul judeţelor.

______________________________________________________________________________________

Proiect Sanatatea Reproducerii

Titlul: Studiul „Sănătatea reproducerii în România”.

Perioada: anul 1999

Parteneri:

– Asociaţia Română de Sănătate Publică şi Management Sanitar

– Comisia Naţională de Statistică

– Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti – Catedra de Sănătate publică şi management

– Institutul de Management al Serviciilor de Sănătate

– Centrul pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC) – Divizia de Sănătatea Reproducerii (DRH), Atlanta, Georgia, SUA

– Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID)

– Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA)

– Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF)

Scop: Evaluarea stării de sănătate a reproducerii în România, a serviciilor de sănătate pentru mamă şi copil şi a activităţilor de prevenţie în domeniu.

Obiective:

 1. Evaluarea situaţiei actuale în ceea ce priveşte fertilitatea, avortul, contracepţia şi alte aspecte privind sănătatea reproducerii în România.
 2. Permiterea decidenţilor politici, responsabililor de programe şi cercetătorilor de a evalua şi îmbunătăţii programele existente şi de a dezvolta noi strategii.
 3. Măsurarea modificărilor ratelor de prevalenţă a fertilităţii şi contracepţiei şi studierea factorilor care influenţează aceste schimbări (factorii geografici şi socio-demografici, modelul alăptării la sân, utilizarea avortului provocat, accesibilitatea serviciilor de planificare familială).
 4. Măsurarea impactului serviciilor din sectorul public şi privat, în ultimii şase ani.
 5. Culegerea de date privind cunoştinţele, atitudinile şi comportamentul tinerilor de 15 – 24 ani.
 6. Furnizarea de informaţii asupra nivelului de cunoştinţe privind transmiterea şi prevenirea infecţiilor cu transmitere sexuală.
 7. Identificarea şi direcţionarea viitoarelor studii de sănătate a reproducerii spre grupele cu risc crescut.