Servicii integrate pentru persoane vârstnice – Fundația de Sprijin Comunitar, județul Bacău

Finanțator: surse multiple, interne și externe Buget: neprecizat Interval de desfășurare: 1997-prezent Scop: acordarea de servicii complexe, sociale, medicale și de recuperare, furnizare de medicamente și materiale igienico-sanitare, socializare, consiliere și advocacy Obiective: Obiectivele generale: - Cresterea calității vieții persoanelor vârstnice din municipiul Bacău, prin oferirea de servicii gratuite, profesioniste și adaptate nevoilor acestora; - Promovarea serviciilor pentru vârstnici ca parte integrantă ...

Centrul Multifuncțional de Asistență Socio-Medicală Cumpăna

Finanțator: Primăria Comunei Cumpăna, județul Constanța Buget: neprecizat Interval de desfășurare: neprecizat Scop: reducerea inegalităților și dezechilibrelor în rândul persoanelor aflate în situații de risc social de la nivelul întregii comune Obiective: eficientizarea sistemului de servicii sociale și consolidarea responsabilității instituționale crearea de mecanisme de combatere a sărăciei (prin educația grupului țintă și promovarea integrării pe piața muncii) îmbunătățirea ...

Centrul de servicii, îngrijire și asistență la domiciliu – Fundația Crucea Alb-Galbenă, România

Finanțator: surse multiple Interval de desfășurare: 1997-prezent Scop: oferirea de servicii integrate de îngrijire la domiciliu, monitorizate prinsistemul de teleasistența (dispecerizarea serviciilor prin intermediul call center-ului): servicii medico-sociale, de recuperare, oferire de echipamente de recuperare și reabilitare medicală, servicii de îngrijire de baza, cu ajutorul unei echipe mixte de specialiști (medici, asistenți medicali, asistenți sociali, kinetoterapeuți, îngrijitori ...

Centrul de îngrijiri la domiciliu – SPAS Gherla, jud.Cluj

Finanțator: surse multiple Buget: Interval de desfășurare: neprecizat Scop: Oferirea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități și persoane aflate în situație de dependență Obiective: Implicarea directă a vârstnicilor în definirea priorităților, a problemelor sociale ale acestora și a soluțiilor la respectivă problema socială – beneficiarii sunt încurajați să participe activ la evaluări/reevaluări, să-și exprime ...

Centrul Comunitar Județean Cluj – Centru de recuperare ambulatoriu pentru persoane adulte cu handicap

Finanțator: surse multiple Buget: Interval de desfășurare: Scop: oferirea de servicii gratuite de recuperare persoanelor adulte cu dizabilități care dețîn un certificat de încadrare în grad de handicap valabil. Obiective: Oferirea terapiilor de logopedie și mobilizare oro facială pentru adulți cu dizabilități, astfel încât recuperarea să cuprindă toate ariile afectate de dizabilitate în funcție de diagnostic (fizic, cognitiv-emoțional). Îmbunătățirea ...

Centru de zi pentru persoane adulte cu boala Alzheimer și alte tipuri de demență – DGASPC Cluj

Finanțator: surse multiple Buget: neprecizat Interval de desfășurare: neprecizat Scop: menținerea autonomiei persoanelor cu demență și prevenirea situației de dependență în beneficiul persoanelor cu demență și aparținătorilor acestora Obiective: identificarea nevoile beneficiarilor (socializare, comunicare, identificarea unor persoane cu probleme similare, creșterea motivației) oferirea de terapii de grup oferirea de terapii de intervenție psihologică, kinetoterapeutică, logopedică, socială, creșterea stării de ...

Centru de recuperare pentru copii cu handicap motor/fizic/neuropsihic, DGASPC Cluj

Finanțator: surse multiple Buget: surse multiple Interval de desfășurare: neprecizat Scop: Obiective: facilitarea accesului tuturor copiilor cu cu dizabilități motorii/fizice/neuropsihice la serviciile specializate, fiind un serviciu social gratuit răspunderea la interesele specifice ale copiilor cu cu dizabilități motorii/fizice/neuropsihice evaluarea ritmului de evoluție și dezvoltare ale copiilor cu dizabilități motorii/fizice/neuropsihice în mod permanent conform nevoilor acestora cu ajutorul instrumentelor și ...

Așezământul de Copii „Sf. Ierarh Leontie”, Rădăuți, Județul Suceava

Finanțator: surse multiple Interval de desfășurare: 2008-prezent Scop: Asigurarea serviciilor de specialitate menite să rezolve cerințele impuse de standardele minime obligatorii pentru copilul aflat în dificultate, care este lipsit temporar sau definitiv de îngrijirea părinților. Obiective: Îndeplinirea responsabilităților părintești (satisfacerea nevoilor de creștere și îngrijire), printr-o serie de activități educaționale, de comunicare-socializare, de autoingrijire și autogospodărire – necesare ...

Căminul pentru Persoane Vârstnice – Directia de Asistență Socială Brașov

Finanțator: Public Buget: anual Interval de desfășurare: Pe perioadă nedeterminată Scop: Creșterea calitătii vieții persoanelor vârstnice institutionalizate Obiective: Asigurarea condiţiilor corespunzătoare de găzduire şi de hrană, îngrijiri medicale, recuperare şi readaptare, activităţi de petrecere a timpului liber, asistenţă socială şi psihologică a persoanelor vârstnice. Populație țintă: Persoanele vârstnice Arie geografică: România, Judetul Brașov, Mun. Brasov, str. Gladiolelor nr.4 Implementator: Directia de Asistenta Sociala ...

Centrul de Zi „Țara Minunilor” Cluj

Finanțator: Bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, respectiv al Direcției de Asistență Socială șiMedicală; Buget: suma nu este definită Interval de desfășurare: 2003 - prezent Scop: Scopul serviciului social Centrul de Zi "Țara Minunilor" este acela de a facilita integrarea socială și educațională a copiilor din familiile beneficiare, în colaborare cu celelalte structuri ale Direcției de Asistență Socială și ...