Centru de recuperare pentru copii cu handicap motor/fizic/neuropsihic, DGASPC Cluj

Finanțator: surse multiple

Buget: surse multiple

Interval de desfășurare: neprecizat

Scop:

Obiective:

 • facilitarea accesului tuturor copiilor cu cu dizabilități motorii/fizice/neuropsihice la serviciile specializate, fiind un serviciu social gratuit
 • răspunderea la interesele specifice ale copiilor cu cu dizabilități motorii/fizice/neuropsihice
 • evaluarea ritmului de evoluție și dezvoltare ale copiilor cu dizabilități motorii/fizice/neuropsihice în mod permanent conform nevoilor acestora cu ajutorul instrumentelor și metodelor de lucru
 • oferirea unui mediu securizant, personal specializat și acreditat în folosirea unor echipamente adecvate ( baterii de teste și chestionare validate științific, folosite peplan mondial) cu impact în studii longitudinale asupra beneficiarilor
 • creșterea numărului de copii cu nevoi speciale integrați în gradinite și școli de masăprin modelul de tip circuit si terapiile de interventie timpurie (0-3 ani)

Populație țintă: copiii cu cu dizabilități motorii/fizice/neuropsihice cu vârste cuprinse între 0-18 ani.

Arie geografică: România, Cluj Napoca, Jud Cluj

Implementator:

● Directia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj  în parteneriat cu o serie de ONG-uri (MIRA,Autism Transilvania, Asociația Alfa Grup, Centrul Raluca, UBB-Cluj, Primaria Cluj)

Tip implementator: public+ONG

Tip de servicii oferite:

 • Servicii sociale: prin promovarea serviciilor centrului, asigurarea legăturii dintre părinții/apartinătorii beneficiarilor și echipa multidisciplinară, întocmirea documentelor, consiliere sociala, organizarea evenimentelor, realizarea rapoartelor aferente activităților desfășurate, evaluare socială, Plan Individual de Servicii (PIS), Program Personalizat de Intervenție (PPI).
 • Intervenție psihologică si psihopedagogică: consiliere psihologică, grupul desuport – școala părinților, logopedie, mobilizare orofacială etc.
 • Servicii medicale: kinetoterapie, fizioterapie, integrare senzorială, masaj corporal, hidroterapie.

Mod de organizare a serviciilor:

Modelul de servicii: Centru de recuperare pentru copii cu handicap motor/fizic/neuropsihic, DGASPC Cluj

Integrarea serviciilor unele cu altele: da;

Integrarea serviciilor cu sistemul de rutină: da;

Mod de finanțare a serviciilor:

Existența interferențelor cu sistemul de rutină: nu;

Mecanism de monitorizare/evaluare: neprecizat

Indicatori: numărul de copii cu nevoi speciale integrați în sistemul educațional de masă,

numărul de beneficiari incluși în cadrul centrului de-a lungul celor 4 ani, numărul de posibili beneficiari aflați pe listele de așteptare.

Rezultate:

 • facilitează accesul tuturor copiilor cu handicap motor/fizic/neuropsihic la serviciile specializate, fiind un serviciu social gratuit
 • răspunderea prin modelul de tip circuit la interesele specifice ale copiilor cu handicapmotor/fizic/neuropsihic.
 • evaluarea permanentă a ritmului de evoluție si dezvoltare a copiilor cu nevoi speciale cu ajutorul instrumentelor și metodelor de lucru
 • oferirea unui mediu securizant, personal specializat și acreditat în folosirea unorechipamente adecvate ( baterii de teste si chestionare validate științific, folosite peplan mondial) cu impact în studii longitudinale asupra beneficiarilor
 • creșterea numărului de copii cu nevoi speciale integrați în grădinițe și școli de masă ca urmare a modelului de tip circuit și terapiilor de intervenție timpurie (0-3 ani)
 • creșterea credibilității centrului în comunitate

Considerații privind sustenabilitatea:

Sursa web unde există raportul in extenso:

Sursa web a informației despre proiect: http://www.dgaspc-cluj.ro