Centre Comunitare de Resurse: Instrumente strategice în procesul de îmbunătățire a situației grupurilor vulnerabile din mediul rural

Finanțator: neprecizat
Buget: neprecizat
Interval de desfășurare: neprecizat

Scop: Creşterea accesului pe piaţa muncii, în activităţi non-agricole, a persoanelor care trăiesc în mediul rural, cu focalizare pe grupurile de romi, prin îmbunătăţirea calităţii resurselor umane şi prin furnizarea de servicii de sprijin integrate;

Obiective:

 1. Crearea de Centre Comunitare de Resurse (CCR), ca furnizoare de servicii de sprijin integrate în comunităţile rurale;
 2. Valorificarea potenţialului antreprenorial şi dezvoltarea competenţelor specifice pentru persoanele din mediul rural, cu focalizare pe romi;
 3. Crearea unei reţele a Centrelor Comunitare de Resurse în vederea promovării, susţinerii şi dezvoltării, la nivel local/ regional/ naţional, a acestui model de stimulare a ocupării în mediul rural;

Populație țintă: Membrii comunităților rurale, cu focus pe persoanele de etnie romă, din regiunile Nord-Est, Sud-Est și Centru;

Arie geografică: România, regiunile: Nord-Est, Sud-Est şi Centru

Implementator:

 • Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN
  (contact: office@sastipen.ro, +4021.456.03.21, Str. Triunghiului Nr. 40, Sector 5, București, 051113, România, website: http://www.sastipen.ro), în parteneriat cu
 • Agenţia de Dezvoltare Comunitară „Ȋmpreună”;
 • Asociaţia Centrul de Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale „PRO VOCAŢIE”;
 • autorităţile locale;

Tip implementator: ONG + public

Tip de servicii oferite:

 • servicii de consiliere individualizată, mentorat și formare profesională (programe de formare şi asistenţă pentru începerea unei activităţi antreprenoriale, orientare pe piaţa muncii, crearea unor persoane resursă în comunitate);
 • servicii integrate de consiliere medicală, socială şi educaţională (care să contribuie la îmbunătăţirea stării de sănătate şi la creşterea motivării pentru participare activă pe piaţa muncii);

Mod de organizare a serviciilor:

 • Modelul de servicii: Centre Comunitare de Resurse, unde îmbunătăţirea calităţii resurselor umane din comunităţile rurale se va face pe trei niveluri:
  • program de mentorat şi formare profesională pentru crearea unor persoane resursă în comunitate (mediatori sanitari, mediatori şcolari, asistenţi comunitari, facilitatori comunitari);
  • program de consiliere educaţională, medicală şi socială, formare şi orientare pe piaţa muncii pentru beneficiarii finali ai proiectului;
  • program de dezvoltare a competenţelor antreprenoriale de care să beneficieze persoanele inactive şi persoanele care trăiesc din agricultura de subzistenţă din mediul rural;
 • Integrarea serviciilor unele cu altele: da;
 • Integrarea serviciilor cu sistemul de rutină: neprecizat;

Mod de finanțare a serviciilor:

 • neprecizat;
 • existența interferențelor cu sistemul de rutină: neprecizat;

Mecanism de monitorizare/evaluare:neprecizat;

Indicatori:

 • Numărul participanţilor din zonele rurale la programe integrate: 2.000;
 • Numărul de participanţi FSE din mediul rural: 2.000;
 • Numărul de participanţi FSE – femei: 1.200;
 • Numărul de persoane care beneficiază de consiliere/ orientare – sustenabilitate zone rurale: 2.000;
 • Numărul participanţilor din zonele rurale: 2.000;
 • Numărul participanţilor din zonele rurale, din care: persoane ocupate în agricultura de subzistenţă: 1.000;
 • Numărul participanţilor la campanii de informare şi conştientizare: 11.000
 • Ponderea participanţilor din mediul rural la programe integrate certificaţi: 100%;
 • Ponderea participanţilor din mediul rural la programe integrate certificaţi dintre care – femei: 60%;
 • Ponderea participanţilor din zonele rurale certificaţi în cadrul programelor integrate, care au obţinut un loc de muncă: 45 %;
 • Ponderea persoanelor care, în termen de 6 luni după participarea la programe integrate, urmează o altă formă de pregătire sau şi-au găsit un loc de muncă: 20 %;
 • Numărul de participanţi la instruire care şi-au găsit un loc de muncă în termen de 6 luni – sustenabilitate zone rurale: 60;
 • Numărul Centrelor Comunitare de Resurse înfiinţate – sustenabilitate zone rurale: 15;
 • Numărul de parteneriate semnate cu autorităţile locale din comunităţile ţintă: 15;
 • Numărul de planuri de antreprenoriat dezvoltate de membrii comunităţilor rurale: 75;
 • Numărul strategiilor de dezvoltare locală în domeniul ocupării dezvoltate: 15;
 • Numărul strategiilor de dezvoltare locală în domeniul ocupării dezvoltate – sustenabilitate zone rurale: 15;
 • Numărul de Comisii Mixte Locale ca structuri locale formale create – sustenabilitate zone rurale: 15;
 • Ponderea participanților din zonele rurale certificați în cadrul programelor integrate, care vor dezvolta activități de antreprenoriat: 55%;

Rezultate:

 • 15 CCR înfiinţate care să ofere servicii integrate şi să contribuie la dezvoltarea pe termen lung a resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă la nivelul comunităţilor rurale;
 • 60 de persoane formate din rândul membrilor comunităţilor rurale, inclusiv aparţinând etniei rome, în cadrul unui program de pregătire profesională în domeniile mediere sanitară, asistenţă comunitară, mediere şcolară şi facilitare comunitară;
 • 75 de planuri individuale de mici afaceri;
 • minimum 500 de planuri de dezvoltare personală şi profesională în vederea ocupării, elaborate de către personalul CCR împreună cu beneficiarii de servicii ai CCR;
 • minimum 2.000 de beneficiari ai serviciilor oferite de CCR;
 • o reţea a CCR care să promoveze, susţină şi dezvolte modelul de bună practică la nivel local/regional/naţional;

Considerații privind sustenabilitatea:

Sursa web unde există raportul in extenso: neprecizat

Sursa web a informației despre proiect:
http://www.sastipen.ro/ro/proiecte-incheiate/centre-comunitare/
www.ccr-sastipen.ro