Centrul Comunitar Județean Cluj – Centru de recuperare ambulatoriu pentru persoane adulte cu handicap

Finanțator: surse multiple

Buget:

Interval de desfășurare:

Scop: oferirea de servicii gratuite de recuperare persoanelor adulte cu dizabilități care dețîn un certificat de încadrare în grad de handicap valabil.

Obiective:

  • Oferirea terapiilor de logopedie și mobilizare oro facială pentru adulți cu dizabilități, astfel încât recuperarea să cuprindă toate ariile afectate de dizabilitate în funcție de diagnostic (fizic, cognitiv-emoțional).
  • Îmbunătățirea procesului de masticație și deglutiție al persoanelor cu dizabilități care prezintă tulburări în acest sens prin terapie de mobilizare oro facială.
  • Consilierea aparțînătorilor beneficiarilor centrului sub aspect social, psihologic cu scopul de a depăși situațiile dificile cu care se confruntă în îngrijirea/susținerea adultului cu dizabilități.
  • Acordarea suportului necesar în vederea integrării profesionale și oferirea de servicii de evaluare, consiliere vocațională pentru identificarea locului de muncă potrivit nevoilor și abilităților precum și monitorizare post angajare.

Populație țintă: populația adultă cu dizabilitate

Arie geografică: Municipiul Cluj Napoca

Implementator: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj în colaborare cu Consiliul Județean Cluj și Centrul de consiliere pentru integrarea socioprofesionala a persoanelor adulte cu dizabilități

Tip implementator: public

Tip de servicii oferite:

Servicii medicale: recuperare medicală, mobilizare oro facială, kinetoterapie cu scopul de a îmbunătăți funcția motorie: se vizează motricitatea grosieră, motricitatea fină, coordonarea și controlul motor, echilibru,mobilitatea, tonusul muscular și postura

Servicii sociale și psihologice: Identificarea nivelului de dezvoltare cognitivă; consilierea beneficiarilor – în vederea sprijinirii acestora să funcționeze mai eficient în viață cotidiană și să aibă relații pozitive cu cei din jur, terapie ocupațională pentru stimulare cognitivă, îmbunătățirea dispoziției, cultivarea autocontrolului și expresivității personale, formarea imaginii de sine și stimularea încrederii în propria persoană, educarea capacității de reacție la diferite situații de viață; terapie cognitiv-comportamentală – în cadrul căreia se urmărește îmbunătățirea eficienței personale, reducerea autostigmatizării, îmbunătățirea stimei de sine, îmbunătățirea sau dezvoltarea funcțiilor cognitive, reducerea comportamentului agresiv; educarea autonomiei personale- pentru dezvoltarea comportamentelor de ordin social, dezvoltarea propriilor abilități care să structureze personalitatea, perceperea cât mai corectă a propriei persoane; consiliere de grup; consilierea aparțînătorilor în vederea traversării dificultăților întâmpinate în relația cubeneficiarul și informarea aparțînătorilor cu privire la etapele parcurse de către beneficiar, pentru a favoriza sprijinul și suportul moral oferit acestora.

Mod de organizare a serviciilor: public

Modelul de servicii: Centru de recuperare ambulatoriu pentru persoane adulte cu handicap este o parte componentă a Centrului Comunitar Județean Cluj-Complex de servicii sociale comunitare pentru copii și adulți, amplasat în centrul Municipiului Cluj Napoca

Integrarea serviciilor unele cu altele: da;

Integrarea serviciilor cu sistemul de rutină: neprecizat;

Mod de finanțare a serviciilor: Fonduri europene

Mecanism de monitorizare/evaluare: neprecizat

Indicatori:

Rezultate:

Prin înființarea Centrului de recuperare ambulatoriu pentru persoane adulte cu handicap a crescut adresabilitatea și numărul de servicii de recuperare destinate persoanelor adulte cu dizabilități. Centrul se adresează persoanelor adulte cu handicap cu diferite afecțiuni: tetrapareză spastică, scleroză multiplă, accident vascular cerebral,traumatism vertebro-medular, afecțiuni osteo articulare cronice, schizofrenie, retard mintal, sindrom down, etc de pe toată rază județului Cluj.

Pe aria de logopedie, care nu se rezumă doar la tulburările de pronunție, de ritm și fluență, de vorbire, ci se adresează și tulburărilor emoționale și comportamentale, dizabilităților intelectuale, auditive, tulburărilor de voce, de alimentație, de înghițire în condițiile în care toate aceste tablouri se pot asocia cu tulburări de limbaj și comunicare, s-au obținut rezultate foarte bune, beneficiarii având progrese pe aproape toate ariile.

Deși progresele sunt destul de lente, la majoritatea beneficiarilor s-au observat îmbunătățiri atât la nivelul principalelor procese cognitive, cât și la nivel comportamental și social. De asemenea, prin colaborarea cu Centru de consiliere pentru integrarea socio-profesional[ a persoanelor adulte cu dizabilități, s-au obținut rezultate cu privire la integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu dizabilități, a căror recuperare fizică/congnitiv-emoțională a permis integrarea pe piață forței de muncă aducând un beneficiu semnificativ atât persoanelor angajate cât și societății în general, reducând riscul de marginalizare și excluziune socială.

Considerații privind sustenabilitatea:

Sursă web unde există raportul în extenso:

Sursă web a informației despre proiect: http://www.dgaspc-cluj.ro