Centrul de Asistență Medico-Socială SASTIPEN

Finanțator: neprecizat
Buget: 102 700 USD
Interval de desfășurare: neprecizat

Scop:

 1. Facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la servicii medicale și sociale;
 2. Reducerea riscurilor privind HIV/SIDA în rândul grupurilor vulnerabile din București, sector 5;
 3. Prevenirea îmbolnăvirii grupurilor vulnerabile cu HIV/SIDA;
 4. Facilitarea accesului grupurilor vulnerabile, incluzând persoane MARA, CDI şi SW – consumatori de droguri injectabile și practicanți de sex comercial, la servicii sociale și medicale;
 5. Implementarea unei campanii de lobby care vizează autoritățile locale, pentru a oferi activităților din Centrul de Asistență, sustenabilitate pe termen lung;

Obiective:

Populație țintă: Persoanele din grupurile vulnerabile aflate în situații de risc din sectorul 5 București (consumatorii de droguri injectabile, practicanții de sex comercial, persoanele infectate cu TB, HIV/SIDA, hepatită, etc);

Arie geografică: România, București, Sector 5

Implementator:

 • Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN
  (contact: office@sastipen.ro, +4021.456.03.21, Str. Triunghiului Nr. 40, Sector 5, București, 051113, România, website: http://www.sastipen.ro), în parteneriat cu
 • Primăria Sectorului 5 București

Tip implementator: ONG + public

Tip de servicii oferite:

 • servicii medicale (acordarea de prim ajutor și consultații medicale primare;  orientarea beneficiarilor către medici specialiști; efectuarea vizitelor de monitorizare şi observare a pacienţilor care au nevoie de asistenţă medicală la domiciliu; monitorizare şi asistarea pacienţilor cu TBC, ITS);
 • servicii sociale (acordarea de asistență persoanelor cu probleme sociale; consiliere a persoanelor aflate în situaţii de risc; distribuirea de materiale sanitare pentru prevenirea bolilor cu transmitere sexuală; activităţi de harm reduction în rândul consumatorilor de droguri);
 • servicii de educație (organizarea sesiunilor de informare, educare şi conştientizare a importanţei sănătăţii cu mobilizarea beneficiarilor din grupurile vulnerabile să participe la aceste sesiuni;  servicii de informare, educare şi consiliere în vederea prevenirii HIV, Hepatitei B şi C şi a altor riscuri asociate consumului de droguri, sex-ului neprotejat, sex-ului comercial etc.);

Mod de organizare a serviciilor:

 • Modelul de servicii: Centru de Asistență Medico-Socială, amplasat într-un container modular în Parcul Aleea Livezilor, unde sunt acordate zilnic și în mod gratuit serviciile enumerate mai sus;
 • Integrarea serviciilor unele cu altele: da;
 • Integrarea serviciilor cu sistemul de rutină: neprecizat;

Mod de finanțare a serviciilor:

 • neprecizat;
 • existența interferențelor cu sistemul de rutină: neprecizat;

Mecanism de monitorizare/evaluare: neprecizat

Indicatori: neprecizat

Rezultate:

 • îmbunătăţirea accesului populaţiei aflate în situaţii de risc la serviciile de asistenţă medico-socială;
 • creşterea nivelului de cunoştinţe şi prevenirea răspândirii infecţiei HIV, hepatitelor virale şi a infecţiilor cu transmitere sexuală în rândul populaţiei aflate în situaţii de risc;
 • implementarea unor modele de schimbare a comportamentelor şi promovarea unui comportament sănătos în rândul grupului ţintă;

Considerații privind sustenabilitatea:

Sursa web unde există raportul in extenso: neprecizat

Sursa web a informației despre proiect:
http://www.sastipen.ro/ro/proiecte-incheiate/imbunatarirea-servicilor/