Centrul de servicii socio medicale Cluj

Finanțator: Bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, respectiv al Direcției de Asistență Socială șiMedicală;

Buget:

Interval de desfășurare: 2010 – prezent

Scop: Scopul serviciului social „Centrul de Servicii Socio-Medicale” este de a preveni abandonul şi instituţionalizarea copiilor cu handicap neuromotor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recuperare, abilitare-reabilitare, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare și support pentru părinţii sau reprezentanţii legali ai copiilor.

Obiective:

• depistare şi intervenţie precoce în tulburările de dezvoltare la copii cu vârste cuprinse între 0-2 ani.

• Recuperarea / reabilitarea copiilor cu vârste cuprinse între 0-18 ani cu dizabilităţi motorii, neuromotorii şi deficiențe asociate;

• Informarea,consilierea şi orientarea familiei în vederea integrării sociale a copilului cu handicap

• Apărarea drepturilor civile, sociale şi demnitatea persoanelor cu nevoi speciale

Populație țintă: copii cu dizabilități neuro-motorii 0-18 ani

Arie geografică: România, județul Cluj

Implementator: Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj

Tip implementator: public

Tip de servicii oferite:

● servicii medicale (consult medical neurologic, kinetoterapie, masaj medical, fiziokinetoterapie, hidrokinetoterapie);

● servicii sociale (depistare și intervenție precoce, activități de socializare a copiilor, consiliere psihologică);

● servicii de educație (psihopedagogie, activități de dezvoltare a deprinderilor de viață independente și a abilităților sociale ale copiilor, dar și grupuri de suport pentru copii și părinți,campanii de informare în comunitate);

Mod de organizare a serviciilor:

(1) Serviciul social Centrul de Servicii Socio-Medicale funcţionează cu un număr total de 12 posturi, conform prevederilor Hotărârii nr. 101/2015 a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, din care:

a) Personal de conducere: coordonator centru;

b) Personal de specialitate: – 11;

(2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/6.

Mod de finanțare a serviciilor:

a) Bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, respectiv al Direcției de Asistență Socială și

Medicală;

b) Contribuţia persoanelor beneficiare, după caz;

c) Fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;

d) Donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate;

e) Alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Mecanism de monitorizare/evaluare: Coordonatorul de centru elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului socio-medical, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii socio-medicale

Indicatori:

Numărul mediu/lună de pacienţi care beneficiază de serviciile centrului

Numărul pacienți/zi care beneficiază de serviciile centrului

Raportul angajat/beneficiar este de 1/6.

Rezultate: Numărul mediu/lună de pacienţi care beneficiază de serviciile centrului este de 70. Zilnic sunt prezenţi 22-24 beneficiari care au un program individualizat, adaptat nevoilor de terapii speciale precum şi programe de grup. Rezultatele foarte bune ale centrului, precum și adresabilitatea crescută au scos în evidență importanța constientizării de către părinți a intervenției precoce în recuperare. Acestea sunt demonstrate de intrarea în terapie pe decursul a ultimilor doi ani a unui număr de 44 de beneficiari, majoritatea fiind sugari. Recuperarea foarte bună obținută prin intervenția timpurie este demonstrată prin ieșirea din terapie a unui număr de 29 copii în decursul a doi ani, fapt care confirmă utlilitatea și calitatea serviciilor oferite. Aceste rezultate obtinute de către echipa multidisciplinară în colaborare cu beneficiarul și aparținătorii acestuia determină șanse reale de integrare în comunitate, copilul nefiind ulterior încadrat în grad de handicap, acesta fiind recuperat în limitele diagnosticului neurologic.

Considerații privind sustenabilitatea:

Serviciile sociale acordate în cadrul CSSM au un grad maxim de accesare în comunitatea clujeană, și răspund nevoilor comunității, fiind flexibilile și adaptate în funcție de schimbările ce apar în comunitatea locală.

Sursa web unde există raportul in extenso: http://dasmclujnapoca.ro/category/raport-dasm/
Sursa web a informației despre proiect: www.dasmclujnapoca.ro