Concluziile atelierului ”Îmbunătățirea capacității de răspuns la problemele de sănătate ale populațiilor de migranți”

Stimaţi membri ai ARSPMS,

Atelierul, care s-a desfășurat în data de 8 decembrie 2016, a fost organizat de Disciplina de Sănătate Publică și Management – Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”, în colaborare cu Asociația Română de Sănătate Publică și Management Sanitar (ARSPMS) și sub patronajul UNICEF România și al Biroului OMS pentru România.

Rezultatele atelierului sunt disponibile, astfel:

Comitetul Director ARSPMS