Sănătate publică bazată pe dovezi. Avem dovezi?

Dr. Bogdan Pana
– PhD
– Medic Primar Sanatate Publica si Management
– Cadru Didactic Asociat, Catedra de Sanatate Publica si Management
– Presedinte ARSPMS

Evidence based Medicine-Medicina bazată pe dovezi este un concept început în 1972 de către Archie Cochrane prin publicarea Effectiveness and Efficiency , iar în anii 80, David Sackett si ceilalți, publică manuale de epidemiologie clinică ce translatează metodele epidemiologice în decizia clinică a medicului.
În acest fel s-a creat un curent ce a devenit un standard de diagnostic, practică și educație în medicina clinică.
În decadele care au urmat medicina clinică a dezvoltat și sistematizat evidențele,  prin studii riguros controlate, revizii sistematice și metaanalize. De exemplu numai în ultimii 15 ani peste 200.000 studii sunt înregistrate în www.clinicaltrials.gov.
Sănătate Publică bazată pe dovezi este un concept derivat din medicina bazată pe dovezi și poate fi definită ca integrarea celor mai bune dovezi cu cunoștiințele și judecățile experților și decidenților pentru alegerea de intervenții și programe în beneficiul sănătății populației 1,2.
În Sănătate Publică datele cantitative sunt cel mai des  furnizate de studiile epidemiologice descriptive, sau cross secționale, studii de caz pe populații mici, sau instituții și/sau programe locale. Datele calitative sunt egal importante deoarece arată aderența la programele de sănănate, sau barierele care stau în calea implementării lor și cum au fost acestea surmontate de cei implicați în implementarea lor. In sănănate publică dovezile experimentale sunt sunt mai greu de obținut la nivel populațional.

Dar și cele care se obțin trebuiesc cunoscute, diseminate, generalizate spre binele public.

La nivel internațional acesta mișcare către „bazarea pe dovezi” este susținută de instituții si foruri guvernamentale și neguvernamentale, care publică baze de date de bune practici sau ghiduri metodologice, cum este de exemplu în SUA –
National Registry of Evidence-based Programs and Practices (NREPP)2 sau in UE-
European Centre for Disease Prevention and Control. Evidence-based methodologies for public health.3

Și în Romania există numeroase studii și proiecte de succes, care au avut impact în reformele realizate în sănătate în ultimii 26 de ani. În acest sens ARSPMS va face cunoscute aceste evidențe pe care membrii săi le-au dezvoltat și le cunosc, și care aduse la cunoștiință publicului larg și a decidenților în sănănate pot contribui la dezvoltarea sistemului de sănănate din Romania.

  1. Brownson RC, Baker EA, Leet TL, et al.Evidence-based public health. Oxford: Oxford University Press, 2003:7.
  2. Brownson RC, Fielding JE, Maylahn CM. Evidence-based Decision Making to Improve Public Health Practice. Front Public Health Serv Syst Res 2013; 2(2).
  3. European Centre for Disease Prevention and Control. Evidence-based methodologies for public health – How to assess the best available evidence when time is limited and there is lack of sound evidence. Stockholm: ECDC; 2011.
  4. Sursa: www.wikipedia.org