Programul de cooperare elvetiano-roman

În cadrul programului de cooperare elvețiano-român, Fondul Tematic Reforme în domeniul sănătății, componenta Servicii de sănătate și sociale integrate la nivelul comunităților, se desfășoară etapa ”Dezvoltarea capacității autorităților locale de a pregăti propuneri de proiect și de a implementa proiecte pilot”. Această etapă este realizată de către Asociația Română de Sănătate Publică și Management Sanitar.

Scopul acestei activităţi este de a dezvolta capacitatea autorităților locale din cele 18 comunități preselectate din 3 județe (Botoșani, Sălaj și Tulcea), în ceea ce privește dezvoltarea de proiecte funcționale, integrate și administrate local, care să conducă la creșterea accesului la servicii medicale și sociale la nivelul comunității.

Principalele activități ale proiectului sunt: evaluarea nevoilor de pregătire ale beneficiarilor; dezvoltarea programului de curs, a curriculum-ului și a materialelor de curs; implementarea cursului.

Această etapă se derulează în perioada februarie – mai 2014.


In the Swiss-Romanian Cooperation Programme – Thematic Fund ”Reform linked to Health Issues” component ”Community integrated health and social services” is conducted the step „Developing the capacity of local authorities to prepare project proposals and implement pilot projects„. This step is performed by the Romanian Association of Public Health and Health Management.

The aim of these activity is to build the capacity of the Local Authorities in 18 pre-selected rural communities, small towns and clusters of communities within the 3 pilot districts of Romania (Botoșani, Sălaj and Tulcea) towards development of project proposals for functional, integrated and locally managed models for integrated community health systems, which increase access to health care through close collaboration between health and social services.

The main project activities are: training needs assessment for the selected beneficiaries, development of the training program, curriculum and training materials, and training program implementation.

These phase runs from February to May 2014.